Vợ chồng nên khắc cốt ghi tâm 😘

CHUYỆN VỢ-CHỒNG:
:blush: Những điều nên nhớ :kissing_heart:
:point_right: Ba điều chồng muốn:

 • Được tôn trọng.
 • Được khích lệ
 • Được ủng hộ.
  :point_right:Ba điều vợ muốn :star::star::star::star::star:
  :white_check_mark:Được lắng nghe.
  :white_check_mark:Được lãng mạn.
  :white_check_mark: Được bảo vệ.
  :point_right: Ba THÊM:
 • Thêm thời gian cho nhau
 • Thêm bao dung với nhau
 • Thêm để tâm tới nhau.
  :point_right: Ba BỚT:
 • Nghĩ tiêu cực.
 • Chỉ trích
 • Nghi ngờ.
  :boom: Ba điều vợ chồng NÊN làm thường xuyên :star::star::star::star::star:
  :white_check_mark: Trò chuyện.
  :white_check_mark:Thức tuỳ lúc nhưng Ngủ nên cùng lúc​:smiling_face_with_three_hearts:
  :white_check_mark:Chia sẻ với nhau về tương lai
 1. Ba điều vợ chồng KHÔNG NÊN làm thường xuyên:
 • Đặt công việc ưu tiên trước bạn đời.
  :joy:Hơn thua khi tranh cãi
 • Ôm hết mọi thứ về mình
  :point_right:Ba câu nói nên nói nhiều hơn:
 • Thật xin lỗi, anh/em sai rồi.
 • Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em . :star::star::star:
 • Anh/em yêu em/anh
  :point_right:Ba điểm chung của vợ chồng​:star::star::star::star::star:
  :white_check_mark:Cùng một tương lai.
  :white_check_mark:Cùng một phe trước thiên hạ.
  :white_check_mark:Có cùng những người bạn.
  :point_right: Ba điều vợ chồng luôn tâm niệm :star::star::star::star::star:
  :white_check_mark: Cùng nhau thắng- Cùng nhau thua- Cùng nhau đúng- Cùng nhau sai. Luôn ở cùng nhau trên một chiến tuyến và cùng chung nhau một tương lai.:star:
  :white_check_mark:Chồng giỏi hay vợ giỏi không quan trọng bằng giữ hôn nhân giỏi. Chồng kiếm nhiều tiền hay vợ kiếm nhiều tiền không quan trọng bằng sự đồng thuận với nhau về tiền bạc.
  :white_check_mark: Tình yêu không phải là điều bất biến. Thứ giữ chúng ta đi xa cùng nhau là tình thương. Càng thương nhau- càng hiểu nhau. Thương đi rồi khắc hiểu. Hiểu rồi sẽ thêm thương. :smiling_face_with_three_hearts:

Có vậy mới bên nhau về lâu về dài, chứ đừng nghĩ mãi về chuyện trăm năm… :heart::heart::heart::heart::heart: