Tuyển thợ nail kinh nghiệm bao lương or ăn chia ở San Jose

Cần thợ nails kinh nghiệm, bao lương or ăn chia ở San Jose
$3,000 / tháng. trên thì ăn chia 6/4
Cần thợ tcn, bao lương $100 / ngày, trên thì chia 6/4.
L/L LENA (650) 515-1935

Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com nhé