Tuyển một nữ nhân viên fulltime Có bằng Medical assistant nói được tiếng Việt và Mỹ

Văn phòng Bác sĩ cần tuyển một nữ nhân viên fulltime
Có bằng Medical assistant nói được tiếng Việt và Mỹ.
Xin liên lạc điện thoại (408) 274-3881 Hiền

Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com