Tùng auto repair

sua-xe-san-jose
TUNG AUTO REPAIR
2345 SENTER ROAD - SAN JOSE, CA. 95112
(408) 993-9966 / 993-2266

**ENGINE * TRANSMISSION * ELECTRICAL

 • TUNE-UP
  MUFFLER - 4 WHEEL ALIGNMENT
 • THAY NHỚT MÁY VÀ HỘP số
  FAST OIL CHANGE LÀM THẮNG VÀ TIỆN ĐĨA
 • COMPLETE CLUTCH JOB
 • REBUID, MÁY, HỘP số
 • THAY MÁY VÀ HỘP số
  ** ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ
  **NHẬN TIỆN ĐĨA THẮNG TỪ $7.50 TRỞ LÊN

Mở cửa
Thứ Hai - Thứ Bảy: 9Am-6Pm
Chủ Nhật: 9Am-4Pm