Tiệm NAILS TREND 3 ở Vùng Newnan tiểu bang Georgia đang cần anh chị thợ nail biết làm bột, chân tay nước, biết làm everything càng tốt, giá nail cao tip hậu

Cần Thợ Nail In NEWNAN GA

Tiệm NAILS TREND 3 ở Vùng Newnan tiểu bang Georgia đang cần thợ biết làm bột, chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Lương ăn chia tùy theo tay nghề, Tiệm khu đông đúc, khách sang, giá nail cao, tip hậu, goodincome. Khách 70% mỹ trắng. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ thân thiện, dễ thương, gọi là đi làm liền.

Mọi chi tiết xin lạc số phone: (770) 755-8935. Xin cảm ơn.

NAILS TREND 3 110-B Glenda Trace, Newnan, GA 30265

Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com nhé

#can tho nail
#can_tho_nail
#tay_chan_nuoc
#can_tho_nail_tay_chan_nuoc
#cần_thợ_nail
#tay_chân_nước
#cần_thợ_nail_tay_chân_nước
#cần thợ nail
#tay chân nước