Tiệm nail ở Playa vista Los Angeles, California cần thợ biết làm bột, dip

https://raovat.us/tiem-nail-o-playa-vista-los-angeles-california-can-tho-biet-lam-bot-dip-biet-lam-wax-cang-tot.-2152.html

Cần thợ nail biết làm bột, dip biết làm wax càng tốt. Thợ nam nữ đều nhận. Tiệm nhận thợ làm full time, thợ part time làm cuối tuần cũng nhận.
Tiệm good location, good income, rất đông khách, income cao cho thợ. Tiệm khu mỹ trắng, khách rất sang, lịch sự. Giá nail cao, tay chân nước $ 55 & up, Gel $ 45, Dipping $ 60 & up, Bột $ 75 & up.
Chủ bao lương cho thợ tùy theo kinh nghiệm.
Gọi đi làm luôn. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chủ trẻ thân thiện.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc. Để lại tin nhắn / voice mail vì tiệm rất bận, không thể nghe máy kịp.
Thank you!