The Obama administration gave them a grant of $3.7 million?

Tại sao OBAMA chi $3.7 Triệu tiền thuế dân Mỹ cho phòng thí nghiệm Wuhan, nơi tạo ra con Covid-19?

Tin động trời này leak ra tại cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu tuần trước, (xin xem video) khi một ký giả hỏi TT Trump:

Thưa ngài TT, tình báo Mỹ tuần này vừa cho biết con virus Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm cấp độ 4 ở Vũ Hán. Nhưng lại có một tin nữa là Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ (NIH) dưới thời Obama lại đi tài trợ một khoản là $3.7 triệu cho phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tại sao Hoa Kỳ lại làm điều này cho Trung Quốc?

  • Trump: Obama tài trợ $3.7 triệu? Tôi vừa nghe vụ này sáng nay và một giờ trước đây, chúng tôi sẽ xem xét và cắt khoản này sớm.
    Đó là khoản tiền hỗ trợ từ nhiều năm trước phải không?

  • Phóng viên: Vậy ông Tổng Thống không biết gì về vụ này sao?

  • Trump: Vậy cô nghe thấy từ khi nào và từ đâu?

  • Reporter: Tôi nghe thấy từ 2015

  • Trump: Ok vậy là từ 2015. Tôi xin hỏi cô thời đó Tổng Thống là ai?

  • Phóng viên: [im mồm luôn]

Tâm An lục tung mọi trang mạng về các năm trước cố tìm hiểu về lý do gì mà Obama lại làm những việc ngu ngốc này, nhưng không hề có.

Tin này từ hôm thứ sáu (17 Tháng Tư) nhưng ba ngày qua, tuyệt nhiên KHÔNG một tờ báo chính thống nào nói về vụ này, kể cả CNN và Fox. Điều này cho thấy rõ sự bao che hết sức chặt chẽ của tụi truyền thông chính thống, đã bị mua chuộc nhiều năm qua bởi những kẻ thù vô hình: Trung Cộng và phe Dân Chủ thân Cộng, đó chính là gia tộc Clinton từ 1995, Obama 2008 -2016. Thật khốn nạn thay!

Đây là lý do mà Trump dự định sẽ TẠM NGƯNG chính sách nhập cư trong thời gian tới để đối phó với thù trong giặc ngoài và ưu tiên lo cho người dân Hoa Kỳ.

Tôi sẽ đọc thêm một số cuốn sách để vạch mặt
kẻ tội đồ Obama này, bởi vì Google cũng giấu nhẹm các bài báo về tất cả những thế lực bán đứng nước Mỹ với chiêu bài report “fact check”.


Nguyên văn Tiếng Anh.

  • Reporter:

Thank you, Mr. President. U.S. intelligence is saying this week that the coronavirus likely came from a level 4 lab in Wuhan. There’s also another report that the NIH, under the Obama administration, in 2015 gave that lab $3.7 million in a grant. Why would the U.S. give a grant like that to China?

THE PRESIDENT: The Obama administration gave them a grant of $3.7 million? I’ve been hearing about that. And we’ve instructed that if any grants are going to that area — we’re looking at it, literally, about an hour ago, and also early in the morning. We will end that grant very quickly.

But it was granted quite a while ago. They were granted a substantial amount of money. We’re going to look at it and take a look. But I understand it was a number of years ago, right?

Reporter: So you are (inaudible)?

THE PRESIDENT: When did you hear — when did you hear it was — the grant was made?

Reporter: 2015.

THE PRESIDENT: 2015? Who was President then? I wonder.

Nguồn tin cậy từ các web sau:
Tòa Bạch Ốc: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-vice-president-pence-members-coronavirus-task-force-press-briefing-april-17-2020/

Và truyền thông công cộng non-profit C-pan: