Thành phố New York đã sa thải hơn 1,000 người lao động vì không tuân thủ lệnh tiêm Vắc-Xin COVID-19