Thịt cua đóng hộp

Mại Dzô :mega:
Em có it thịt cua này.
:x:Wild Caught Blue Swimming Crab Meat​:x:

:x:Claw Meat- Hand Picked- Fresh Pasteurized​:x:

:x:MADE IN INDONESIA​:x:

Nấu soup Cua cho mấy bé ,Bánh canh cua, Bún riêu cua… còn gì bằng :blush:
:x:LIMITED QUANTITY​:x:

Giá hạt dẻ Chỉ :heavy_dollar_sign:$8/can 454g- 16 oz(min of 2cans)
:heavy_dollar_sign:$85/ case 12 cans

:inbox_tray:inbox FB or
:phone: 7064143304
Pick up San Jose 95111
:articulated_lorry:Delivery available for small fee