Share unit 2 phòng ngủ 1 phòng tắm gần chợ Lion 95122

ADU 2 phòng ngủ 1 phòng tắm vừa mới build xong ở zipcode 95122 gần chợ Lion
giá: $2,200
Xin vui lòng liên hệ chú Sáu (408) 917-0607 để biết thêm chi tiết