Phòng cho thuê ở San Jose khu 95123

Em còn 1 room for rent 800$ + 1 tháng deposit . Zipcode 95123

Call 669.2041767
Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com nhé