Pfizer thử nghiệm mũi Vắc-Xin COVID-19 tăng cường cho trẻ dưới 5 tuổi, có thể sẽ bắt đầu trong năm 2022