Nhà 3pn 2pt gần nhà thờ, housing section 8 only

image

Nhà 3pn 2pt gần nhà thờ St. Maria Goretti, Andrew Hill HS, và khu chợ Senter và Capitol Expwy. No pet
Chỉ nhận Housing section 8
Liên Lạc (408) 660-6091
Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com nhé