Khu Alum Rock,95127, share phòng bao DNGS

Nhà có phòng cho share 600/th.Bao ĐNGS,internet ,cho nấu ăn.Alum rock zip 95127, dọn vô any time

:phone::phone: Nghĩa 408 693 5429
Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com nhé