Không người trông coi, cần sang tiệm roseship nails & hair ở belmont có facial, waxing, xâm chân mày, 1,500sqft

KHÔNG NGƯỜI TRÔNG COI, CẦN SANG TIỆM ROSESHIP NAILS & HAIR Ở BELMONT CÓ FACIAL, WAXING, XÂM CHÂN MÀY, 1,500SQFT
RENT $4,400/THÁNG. GIÁ BÁN $99K
TIỆM MỞI REMODEL RẤT ĐẸP, SANG TRỌNG
TIỆM GIÁ CAO

XIN L/L (510) 298-7345

Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com nhé