Hồng Trang Translation & Services - Bão Lãnh Vợ Chồng, Fiancee, Anh Em, Cha Mẹ01. Bão Lãnh Vợ Chồng, Fiancee, Anh Em, Cha Mẹ

02. Công Hàm Độc Thân

03. Ủy quyền nhà cửa, Tài sản cho Việt Nam

04. Bão Lãnh Du Lịch từ Việt Nam qua Mỹ

05. Xin Visa Việt Nam và Trung Quốc

06. Đổi Thẻ Xanh

07. Di Chúc Chủ Nhật & Ngoài giờ kể trên: Có thể làm theo hẹn

08. Đổi Tên

09. Notary (Thị Thực Chữ Ký)

Phiên Dịch Khai Sanh, Hôn Thú Lệ Phí Thấp, Phục Vụ Tận Tâm, Kín Đáo & Uy Tín làm đầu

10. Renew Passport Mỹ và Việt Nam

11. Bán vé máy bay về Việt Nam cho các hãng

12. Thông Dịch khi đi phỏng vấn trong các cơ quan chính phủ

**Hồng Trang Translation & Services (Trong GRAND CENTURY MALL)** Trên 30 năm phục vụ Cộng Đồng vùng Bay Area Tel. (408) 971-9271 Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30am-5pm Thứ Bảy: 10am-2pm Địa Chỉ Mới: 1111 Story Rd, # 1104, San Jose, CA 95122 Email: [hongtrangtravel@yahoo.com](mailto:hongtrangtravel@yahoo.com)