Gần Montague Main, share phòng lớn có lối đi riêng

Nhà ít người vùng Milpitas, gần Montague Main, phòng lớn, 2 tủ lớn, lối đi riêng, bao điện nước wifi
1 người $1,000, 2 người $1,200

:phone::phone::phone: (408) 489-9944
Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com nhé