Gần chợ Lion,95121, share phòng restroom riêng, single only

Nha house du 1 phong cho muon . Co restroom rieng… nhan doc than nam or Nu.
Nha rong rai thoang mat …$700 mot thang . Bao Dien nuoc giat say n wifi
Nha vung 95121 ben kia duong cua cho lion on McLaughlin &capital

:phone::phone: Vi: 4086442527
Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com nhé