Donald Trump tung đòn mạnh, chứng khoán tăng chưa từng có trong 10 năm

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/donald-trump-tung-don-manh-chung-khoan-tang-chua-tung-co-trong-10-nam-621019.html