Dịch vụ đưa đón khách

Mình chạy xe đua và đón khách. xa gần gì cũng được giá chỉ có $10. Anh chị em nào có cần đi xa gần gì xin gọi lại số điện thoại này (408) 914-0704 Hoạt Text
Xin cám ơn cả nhà.

1 Like

Xa nhất có thể là bao nhiêu bạn ơi, chứ khách kêu đi Sacramento cũng $10 là bạn lỗ tiền xăng đó.
Phải limit bao nhiêu miles