Dịch vụ công chứng

:star2:Em làm công chứng, Notary Public
Ai cần thì Well Come!
Phí cho 1 chữ ký: $15 (Đóng mộc ký và mộc nổi)
Nhiều chữ ký thì giảm dần
:star2:Mobile Notary (công chứng di động theo yêu cầu) thì tuỳ nơi và tuỳ lúc, mình sẽ cho biết là nhận hay không và bao nhiêu $.
:star2:Nhắn tin inbox em trước để lấy hẹn nha.
Zipcode 95122 :smiling_face_with_three_hearts: :star2: :smiling_face_with_three_hearts: :star2: :smiling_face_with_three_hearts: :star2:

Có làm dịch vụ fill giấy tờ renew thẻ xanh và thi quốc tịch không bạn