Cho thue phong loi di chung

Cho share phòng lối đi chung, ưu tiên sinh viên độc thân đi làm, bao dngx, wifi, dọn vô anytime. Lien lac cô Trang: 669-238-7195.