Cho thuê nhà, cho share phòng San Jose, tháng 3 - 2022

Nhà mới Remodel có dư 1 phòng cho share
Bao điện nước Wi-Fi
Nhà gần chợ Lion
Gần free way 101,280,680
Khu 95121
Parking rộng rãi
Gia $600/t
Liên hệ: chị Tuyết
(408) 904-8720