CẦN THỢ BARBER khu mỹ trắng, bao lương

CẦN THỢ BARBER BIẾT XÀI DAO CẠO, KHU MỸ TRẮNG, LƯƠNG BAO, 9 LÀM VIỆC THOẢI MÁI. TIÊM CÁCH SAN JOSE 45 phút
:phone: MICHELLE 408-466-0440