Cần anh chị thợ nail làm dip & acrylic design & mani & ped Income $1400 to $2000 up/ Per week khu The Loop Kissimmee/ Hunter Creek's & Orlando Florida

Tiệm nail ở khu vực The Loop Kissimmee/ Hunter Creek’s & Orlando
Income $1400 to $2000 up/ Per week
Cần thợ nail làm dip & acrylic design & mani & ped.
Nếu bạn chưa giỏi nghề nhưng muốn học hỏi chúng tôi nhiệt tình đào tạo.
Young team & owner & fun work environment.
full time hoặc part time welcome students.
Busy shop & good income
Call or text Brian (904) 861-9972, Gwen (407) 777-7086.
Lover’s Nail Kissimmee | 1160 west Osceola pkwy Orlando, FL 34741

Hãy cho tôi biết nếu bạn đọc tin này từ VungBay.com nhé