Bánh chuối và bánh đúc gân lá dứa

Mình mở od bánh chuối và bánh đúc gân lá dứa cho thứ tư và thứ năm pick up nhe cả nhà. Pick up khu Aborn gần phở Ý, zipcode 95121, inbox call hoặc text 4089140481 :+1:t2::+1:t2::yum::yum:

BÁNH CHUỐI HẤP VÀ BÁNH ĐÚC GÂN LÁ DỨA $5/HỘP
PICK UP THỨ TƯ VÀ THỨ NĂM TỪ 11AM ĐẾN 7PM!

FB_IMG_1596004091534|375x500