Bánh bột lọc phan thiết

Em nhận order bánh bột lọc phan thiết cho Thứ 6.7 va chủ nhật. Chi lòng đặc trước dùm em mấy ngày cuối tuần. Em cảm on tất mọi người đã ủng hộ em
408.609.7578
110.cái 35$