Bà Pelosi nói 'không cho phép' cô lập Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố 'không