Người Việt San Jose

0
147

Cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại San Jose có 1 trung tâm mua sắm và ăn uống của người Việt tại Grand Century Shopping Mall trên đường Story Road. Ở đây tập trung các gian hàng bên trong khu Grand Century bán đủ loại các món ăn đa dạng các vùng miền của Việt Nam. Và có 1 khu cạnh bên là Việt Nam Town (www.vietnamtown.net) cũng có rất nhiều các cơ sở thương mại của người Việt tập trung ở đó.